top of page
IMG_3502.jpg

CIRKULÄR STADSODLING
-ETT VINNOVAPROJEKT

Hösten 2021 beviljades vi medel av Vinnova i utlysningen "Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin" för att utveckla projekt Huvudsta Trädgård som koncept och skapa ett blueprint med målet att underlätta för andra aktörer att skapa egna cirkulära stadsodlingar på andra platser.

Tillsammans med Blomsterlandet / S-invest, Weibulls / Econova samt kocken Paul Svensson har vi tagit fram ett blueprint.

Vårt mål är att fler personer, restauranger, stadsdelar, kommuner och olika intressenter skall få sina egna prunkande oaser just där de bor och verkar och skapa fler cirkulära samarbeten.

 

Är du en person eller är ni ett företag som vill starta en egen cirkulär stadsodling? Är ni fastighetsägare, fastighetsutvecklare eller en kommun som vill göra mer inom hållbarhet och trivsel för de platser ni äger och utvecklar?

 

Bra! Hör av er!

Tillsammans kan vi skapa mer närodlad mat i städerna, öka trivsel och välmående samt skapa värden av sådant som annars kastas. 

Läs mer på hemsidan:

https://cirkularstadsodling.se

bottom of page